Future Food Innovation | Asiros

afgørende visionær

Asiros A/S er en dansk forsknings, udviklings- og produktionsvirksomhed inden for functional food området (fødevarer med sundhedsværdi ud over det ernæringsmæssige). Vi kontaktede i 2012 Future Food Innovation med henblik på støtte fra Differentieringspuljen/Region Midtjylland til markedsklargøring af en ny innovativ sundhedsfremmende fødevareingrediens baseret på danske bær.

Future Food Innovation har med sin visionærhed været helt afgørende for både virksomhedens og produktets udvikling, og tilsagnet om funding fra Differentieringspuljen/Region Midtjylland har muliggjort, at aktiviteterne i forbindelse med markedsklargøringen har kunnet gennemføres. Produktet er idag på hylderne i Matas og er på vej ud over landets grænser. Ydermere har projektets gennemførelse betydet, at Asiros' aktiviteter fremadrettet kommer til at understøtte dansk bæravl i betragteligt omfang,hvilket er vigtigt for bevarelse og opbygning af danske arbejdspladser iet konjunkturfølsomt erhverv.

Ydermere har gennemførelsen af projektet været en væsentlig faktor i,at Asiros i 2014/15 har været istand til at tiltrække private investorer med placering af i alt 32 millioner kroner i virksomheden.

Gyda Bay er en ganske særlig kapacitet i forbindelse med vurdering af og samarbejde med funding-søgende virksomheder og projekter. Der er ingen tvivl om, at hendes personlige engagement og evne til at se potentialet i nye innovative projekter er en stor styrke for Future Food Innovation. Vi har således været meget tilfredse med Future Food Innovations samlede håndtering af samarbejdet på alle punkter.

Morten Sloth Weidner
CEO, Asiros A/S 

Asiros A/S

Morten Sloth Weidner
CEO

www.asiros.com

Future Food Innovation

Gyda Bay 
Innovationschef

gb@agropark.dk
Tlf. +45 24 41 72 62