Future Food Innovation | Soy4you

unik sparring og engagement

Agger Foods A/S var i 2011 en nystartet virksomhed, som udviklede helt nye og innovativt proteinrige fødevareprodukter. Vi søgte Differentieringspuljen i 2011 til udvikling af produktet, og efter en hurtig og smidig sagsbehandling modtog vi støtte fra puljen.

Udover sparring via Advisory Board i Differentieringspuljen har Future Food Innovation også hjulpet med følgende:

  • Mulighed for at få produkterne testet på Aarhus Kommunehospital i en større test
  • Indstilling til Videnskabsministeriets pris og kåret som årets mest visionære virksomhed ved InnovationSTORM 2013.
  • Udarbejdelse af litteraturstudie under Sundhedsvisionen, hvor videnskabelige publikationer om de sundhedsfremmende stoffer i soya resumeres
  • Deltagelse i matchmaking med forskere på Aarhus Universitet og opnåelse af gode relationer til forskere
  • Deltagelse i matchmaking på internationale fødevaremesser på Anuga og Sial
  • Informeret om forskellige fonde
  • Skabt mulighed for at markedsføre Soy4you på den Store Scene på Food Festival sammen med tidligere direktør for Landbrug & Fødevarer Søren Gade

Efter endt projektsamarbejde i Differentieringspuljen glæder det os, at det nære samarbejde og informationsudveksling har kunnet fortsætte til gensidig glæde og gavn.

Da vi således har haft et meget frugtbart samarbejde med Future Food Innovation, kan jeg kun anbefale, at ordningen fortsætter med kernen i Future Food Innovation, som jeg vurderer udgør Differentieringspuljen.

Poul Agger
Bestyrelsesformand, Soy4you - Agger Foods A/S

Soy4you - Agger Foods A/S

Poul Agger
Bestyrelsesformand

www.soy4you.dk

Future Food Innovation

Bjarne Langdahl Riis
Projektleder

Mail: blr@agropark.dk
T: +45 3092 1717