Future Food Innovation | Future Food Innovation

OM FUTURE FOOD INNOVATION

Future Food Innovations aktiviteter skal styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen primært i Region Midtjylland. Således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.

De vigtigste aktiviteter for FFI er: 

  • Støtte til innovation i fødevarevirksomheder, Differentieringspuljen
  • Internationalisering af fødevarevirksomheder
  • Kurser, workshops, international konference
  • Støtte til erhvervsrettede ph.d.’er
  • Nye og utraditionelle samarbejdsrelationer
  • Fokus på åben og radikal innovation
  • Udgangspunkt i markedsmuligheder og virksomhedspotentialer

Differentieringspuljens formål er at bane vejen for produktion og afsætning af højkvalitets- og højværdiprodukter primært fra regionens fødevarevirksomheder.

Se eksempler på virksomheder, vi har samarbejdet med, og projekter, der har modtaget støtte fra én af vores puljer.

Se cases her

Læs mere om, hvordan du kan søge om støtte fra en af vores puljer. Herunder finder du desuden ansøgningsskemaer samt guidelines

Læs mere om puljerne