Future Food Innovation | Konsortiet

Konsortiet

Konsortiet består af syv partnere, der alle er kendt som førende inden for fødevareinnovation i Danmark.

Agro Business Park

Agro Business Park er en forskerpark med stærkt fokus på innovation og kommerciel udvikling af videnstunge virksomheder inden for landbrug og fødevarer. Er specialiseret i vejledning af iværksættere og kan stille risikovillig pre-seed kapital til rådighed for nye, videnstunge fødevareiværksættere. Agro Business Park er også koordinator for det danske Enterprise Europe Network - EU-Kommissionens netværk til at fremme innovation og internationalisering blandt SMVer.

Vækthus Midtjylland

Væksthus Midtjylland er et af de fem regionale væksthuse, der blev dannet ved kommunalreformen i 2007. Væksthusene skal opbygge internationalt førende kompetence i problemafklaring, uvildig vejledning og henvisning af nye og mindre virksomheder med vækstambitioner.

Væksthus Midtjylland er en erhvervsdrivende fond, som ejes af de 19 kommuner i Midtjylland.

Institut for Fødevarer

Udvikling og formidling af videngrundlaget for bæredygtig jordbrug og produktion af fødevarer af høj kvalitet. Fakultetet omsætter for ca. 750 mio. kr. om året (2009), hvoraf over 90% er relateret til forskning og myndighedsbetjening. Fakultetet har en bacheloruddannelse, fire kandidatuddannelser og en ph.d.–skole. Der er ca. 1.000 medarbejdere, hvoraf ca. 450 er videnskabelige og 550 teknisk- administrative medarbejdere

MAPP centeret, Aarhus Universitet

Er en del af Aarhus School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet og beskæftiger sig med forskning inden for kunderelationer i fødevaresektoren. Der forskes i fødevare-udvikling, marketing og fødevaredistribution. Aarhus School of Business and Social Sciences uddanner fremtidens ledere og har et stærkt internationalt forsknings- og studiemiljø og omfattende efter- og videreuddannelses-aktiviteter med fokus på innovation og bæredygtighed.

 

Teknologisk Institut

Sikrer, at ny viden og teknologi hurtigt kan omsættes til værdi for kunder i form af nye eller forbedrede produkter, materialer, processer, metoder og organisationsformer. Instituttet er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS) og har mange specialister bl.a. inden for følgende: Emballage, produktkvalitet og holdbarhed af fødevarer, produktudvikling, sensorisk analyse af fødevarer og forbrugerstudier samt fødevare-sikkerhed, herunder hygiejnisk design og HACCP.

 

VIFU, Videnscentret for fødevareudvikling

har fokus på fødevarer, fødevareudvikling og fødevareinnovation. VIFU skaber vækst og udvikling ved at danne utraditionelle alliancer og kombinere viden fra forskningen med erfaring fra fødevareerhvervet og dermed opnå resultater, som alle kan have gavn af.

 

Danish Food Cluster

Danish Food Cluster er en medlemsorganisation for virksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige myndigheder, der arbejder inden for fødevare- og landbrugssektoren i Danmark. Vores primære mål er at maksimere sektorens potentiale for global vækst ved at fremme innovativt samarbejde og videndeling samt tiltrække det internationale erhverv, talenter og investorer.