Future Food Innovation | Region Midtjylland

REGION MIDTJYLLAND

Region Midtjylland er Danmarks stærkeste region inden for fødevareerhverv fordi:

  • 1/3 af de danske fødevarer produceres her

  • 1/4 af regionens samlede omsætning kommer fra fødevareerhvervet

  • Fødevareerhvervet beskæftiger ca. 12% af den samlede arbejdsstyrke i regionen

  • Region Midtjylland har den største procentandel med videregående uddannelse i fødevareindustrien heraf også universitetsuddannede sammenlignet med de andre regioner i Danmark

Region Midtjylland er derudover kendetegnet ved at huse nogle af landets største fødevarevirksomheder, men rummer ligeledes en lang række små og mellemstore virksomheder, der også i høj grad præger den regionale udvikling.

Et vigtigt indsatsområde

Fødevareproduktionen i Region Midtjylland er særdeles vigtig for den regionale erhvervsudvikling. Fødevarevirksomhederne har store muligheder for at udvikle sig i fremtiden, men der er også store udfordringer, der skal overvindes, hvis branchens fulde potentiale skal kunne folde sig helt ud. Der er især nogle udfordringer i forhold til at udvikle nye produkter og teknologi, så branchen volumenmæssigt kan vokse også på eksportsiden. Fødevarevirksomhederne bliver mere konkurrencedygtige, når deres produkter får højere kvalitet, eller deres emballage bliver mere sofistikeret, eller produktionsprocesserne bliver forbedret for eksempel ved brug af avanceret robot-teknologi. 

Region Midtjylland og Future Food Innovation

Virksomhederne kan og bør være nyskabende på flere områder. Derfor har Region Midtjylland været en af de drivende kræfter for at få Future Food Innovation til at ske og har støttet initiativet med megen kapital til en tre-årig satsning.www.regionmidtjylland.dk

 

Fødevarerådet

Vækstforum har nedsat et fødevareråd til at fungere som ekspertgruppe for Vækstforum og bl.a. rådgive Vækstforum i spørgsmål vedrørende fødevarer.

Læs mere om Fødevarerådet samt se en liste over rådets medlemmer

 

info om fødevaresatsningen


Se videointerview med:

Tidligere afdelingschef i Region Midtjylland, Erik Sejersen

Formand for Future Food Innovation, Lars Visbech Sørensen

 

 

Læs mere om Region Midtjyllands indsats på fødevareområdet.

Læs mere her

Region Midtjylland har været en af drivkræfterne for at få Future Food Innovation til at ske og har støttet initiativet med megen kapital til en tre-årig satsning