Future Food Innovation | Innovationsaktiviteter

INNOVATIONSAKTIVITETER

Mange virksomheder har erfaret, at det kan give et stort udbytte at få folk udenfor virksomheden og med forskellig faglig baggrund til at hjælpe med udvikling af idéer til eksempelvis nye produkter/koncepter, metoder og processer.

Det er baggrunden for, at Future Food Innovation tilbyder fødevarevirksomhederne i Region Midtjylland hjælp til at bringe problemstillinger og udviklingsbehov i spil på innovationsworkshops/ -camps og i undervisningsforløb på regionens uddannelsesinstitutioner. Læs mere her

Ud over at bidrage til at skabe nye vækstmuligheder for fødevarevirksomhederne i Region Midtjylland er formålet med Future Food Innovations samarbejde med regionens uddannelsesinstitutioner også at udbygge virksomhedernes kendskab til åbne og tværfaglige innovationsprocesser.

YDERLIGERE INFORMATION

Kontakt os her