Future Food Innovation | Innovations Camps

INNOVATIONSCAMPS OG WORKSHOPS

I perioden fra september 2013 og frem til i dag har ca. 150 studerende været involveret i de samarbejder omkring innovations- og udviklingsaktiviteter, der har været mellem fødevarevirksomheder, Future Food Innovation og uddannelsesinstitutioner i Region Midtjylland. Ud over innovationscamps/-workshops har studerende i forbindelse med opgaveskrivning og længere undervisningsforløb løst opgaver eller er kommet med ideer og nye vinkler til især små og mellemstore fødevarevirksomheder.

Udbyttet af de forskellige samarbejder har, ud over at give undervisere og studerende mulighed for at koble teori med praksis, været konkrete ideer og løsningsforslag, hvoraf enkelte allerede er realiseret eller har potentiale til at blive det hos de involverede virksomheder. Samtidig er der skabt nye varige relationer mellem nogle af virksomhedernes medarbejdere og undervisere samt studerende. 

Som eksempel på et af samarbejderne mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner, har en række virksomheder være involveret i innovationsforløbet ”Gastronomisk Co-Creation” på VIA University College, hvor undervisere og studerende har arbejdet med udvikling af idéer, nye muligheder og produkter til virksomhederne med fokus på bl.a. ernæring og sundhed.

Et andet eksempel er innovationscampen afholdt af Erhvervsakademi Aarhus i februar 2014 med deltagelse af 2 virksomheder, hvor temaet var ”Fødevarer til aldersgruppen 50+”. Senest blev der på Food Festival i Aarhus afholdt en innovationsworkshop med deltagelse af i at 22 universitetsstuderende og kokkeelever, som havde til opgave at udvikle ideer til et nyt produktkoncept for en mindre østjysk fødevarevirksomhed.

Formålet med Future Food Innovations involvering i samarbejdet mellem fødevarevirksomheder og uddannelsesinstitutioner har, ud over at bidrage til konkrete udviklings- og innovationsprojekter i virksomhederne, også været at opsamle viden og erfaringer, som kan danne grundlag for at styrke samarbejdet og sikre begge parter det størst mulige udbytte. Erfaringerne peger på, at der er behov for at skabe rum, ressourcer og incitamenter til at optimere samarbejdet.

Future Food Innovation tilbyder fortsat fødevarevirksomhederne i Region Midtjylland hjælp til at bringe problemstillinger og udviklingsprojekter i spil på regionens uddannelsesinstitutioner. Det omfatter også hjælp til at indkredse, hvilke problemstillinger den enkelte virksomhed kan få størst udbytte af få bearbejdet af studerende og hvilken uddannelsesinstitution, der er bedst rustet til at arbejde med en given opgave.

KONTAKT

Bjarne Langdahl Riis
Projektleder

+45 3092 1717
blr@agropark.dk