Future Food Innovation | Innovationssamarbejder 1. halvår 2015

INNOVATIONSsamarbejder 1. halve år 2015

Innovationsworkshop med Erhvervsakademi MidtVest samt Uddannelsescenter Holstebro og Ausumgaard I/S

Den 24. marts 2015 afholdt Kraftcenter for Fødevarer Ausumgaard en workshop i samarbejde med Future Food Innovation. Her deltog studerende fra Erhvervsakademi MidtVest samt tre mindre fødevarevirksomheder fra det vestjyske område og medarbejdere fra Ausumgaard. Future Food Innovation-partneren AgroTech havde ansvaret for planlægningen af workshoppens indhold samt facilitering af workshoppens forskellige aktiviteter og processer.

Formålet med workshoppen var at udvikle en række konkrete brugbare koncepter samt prototyper på udvalgte produktideer. Derudover var formålet at teste konceptet omkring processen for workshoppen samt gennemførelse i løbet af én dag. 

Ausumgaard har siden workshoppen færdigudviklet en række af prototyperne. Til forårsmessen på Ausumgaard i maj stod 3 tapenader klar, og man er i gang med at færdigudvikle en række grilludskæringer af Ausumgaard velfærdsgrisen.

Fra Uddannelsescenter Holstebro deltog bager-, kokke- og slagterelever, og fra Erhvervsakademi MidtVest deltog studerende fra serviceøkonomuddannelsen og multimediedesignuddannelsen.

(Fotoet til højre: Udviklingskøkkenet på innovationsworkshoppen med Ausumgaard I/S)

 

Innovationcamp og efterfølgende udviklingsforløb med studerende fra Erhversakademi Aarhus og virksomheden RawSnacks ApS

På campen, som blev afholdt 4.-6. marts 2015, var der afsat to døgn til at udvikle idéer til nye produkter og produktkoncepter, som kunne passe ind i RawSnacks' sortiment. Før campen var der afsat tid til, at de studerende opbyggede kendskab til virksomheden RawSnack ApS og dens produkter. Efter campen videreudviklede deltagerne to udvalgte idéer, som nogle uger senere blev præsenteret og drøftet med virksomheden. På campen deltog studerende fra finansbachelorlinjen og markedsføringsøkonom-studerende samt agrarøkonomstuderende fra Jordbrugets UddannelsesCenter i Vejlby.

Workshoppen blev faciliteret af undervisere ved Erhversakademi Aarhus.

Innovationscamp hos Erhvervsakademi MidtVest med deltagelse af Pølsemageriet ApS

Formålet med campen, hvor deltagerne kom fra datamatiker-, laborant-, procesteknolog- og finansøkonomuddannelserne, var at udvikle idéer og konkrete forslag til et nyt produktkoncept for Pølsemageriet samt at skabe idéer til markedsføring via virksomhedens hjemmeside og webshop. Campen blev afholdt den 25.-26. marts 2015 i et samarbejde mellem Erhvervsakademi MidtVest og Future Food Innovation-partneren VIFU.

Deltagerne, som var inddelt i grupper, konkurrede om at udvikle de mest innovative koncepter, og vindergruppen blev inviteret til at deltage i en udvikling af deres koncept i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet på en workshop d. 23. april 2015 på Erhvervsakademi MidtVest i Herning.

Workshop og udviklingsforløb med Aarhus Tech (Center for Mad & Gastronomi) og virksomheden Samsø Bær I/S

På workshoppen, som blev afholdt den 15. april 2015, deltog 18 elever fra grundforløbet på Aarhus Techs kokkeuddannelse. Hovedformålet var at skabe innovative og samtidig realiserbare forslag til nye produkter til Samsø Bærs bestående sortiment – med afsæt i råvarer produceret af virksomhedens ejere eller fra andre landbrug på Samsø. Workshoppen blev faciliteret af Future Food Innovation-partneren AgroTech.

Efter workshoppen arbejdede kokkeeleverne hjemme på skolen videre med udvikling af prototyper og opskrifter til en række af de produktforslag, som blev skabt den 15. april 2015, og den 9. juni 2015 præsenterede eleverne i alt 12 produktforslag med tilhørende opskrifter for virksomheden.

Næste skridt frem mod produktion og markedsføring af produkterne er et samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus, hvor studerende i efterårssemesteret bl.a. skal indhente forbrugerfeedback på de udviklede prototyper. Denne skal anvendes til en eventuel justering af smag og andre parametre forud for produktion og markedsføring af de produkter, der har det største potentiale.

Innovationsworkshop med Studenterforeningen NOVA ved Aarhus Universitet og Novopack ApS

Formålet med workshoppen, som blev afholdt den 16. april 2015, var at skabe innovative idéer og forslag til mulige udviklingsretninger og materialeløsninger for en bæredygtig, og hvis muligt bionedbrydelig variant af produktet Spread2Go, som blev lanceret af Novopack i starten af 2015. I workshoppen deltog studerende fra nanoscience, kemi og biologi ved Aarhus Universitet samt studerende fra maskiningeniøruddannelsen og designskolen i Kolding. Enkelte af deltagerne var på bachelordelen af deres uddannelser, mens hovedparten var i gang med en master eller Ph.d. uddannelse. Workshoppen blev faciliteret af Future Food Innovation-partneren AgroTech.

Foto: Dommerpanelet på workshoppen med Novopack ApS

For ét af de fire forslag, som blev udviklet på workshoppen, er der planlagt nærmere drøftelser af udviklingsmulighederne mellem virksomheden og gruppen, som stod bag forslaget.

Læs mere om workshoppen her.

Innovationsforløb med Teknisk Skole Silkeborg (Hotel & Restaurant linjen i Randers), Erhvervaakademi Dania og Toft Care A/S

Innovationsforløbet har en varighed på 5-6 måneder, og startede op i maj måned, hvor elever på kokkeuddannelsens grundforløb på Hotel & Restaurant Randers arbejde med at udvikle prototyper til et nyt produktkoncept, som virksomheden Toft Care A/S overvejer at lancere.

På Food Festival i Aarhus vil studerende fra  Erhvevsakademi Dania på en workshop teste prototyperne ved kvallitativ indsamling af forbrugerfeedback, hvor publikum inviteres til at smage produkterne og give feedback samt input til konceptet.

Forbrugertesten på Food Festival følges op af en større kvantitativ undersøgelse, der også udføres af studerende fra Erhvervsakademi Dania som en del af undervisningen. Denne skal danne grundlag for den afsluttende tilretning af konceptet og dets produkter samt udarbejdelsen af forslag til markedsføringen.  

 

KONTAKT

Bjarne Langdahl Riis
Projektleder

+45 3092 1717
blr@agropark.dk