Future Food Innovation | Rapport om kompetenceudvikling

læringsrapport om kompetenceudvikling via eksperimenterende innovationssamarbejder mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner

Vækstforum for Region Midtjylland besluttede i 2009 at iværksætte en indsats for at fremme udviklingen af fødevareerhvervet, da det er et betydende erhverv i regionen. Kompetenceudvikling blev ét af tre bærende elementer i Vækstforums strategi og handleplan for udvikling af fødevareerhvervet. Baggrunden var dels en faldende beskæftigelse i fødevareerhvervet fra 2000 til 2009, dels et generelt lavt uddannelsesniveau i erhvervet med en meget stor andel af ufaglærte.

Efterfølgende har Region Midtjylland igangsat eksperimenter, for at afprøve samarbejdsmodeller mellem uddannelsesinstitutioner og SMVer med henblik på at styrke kompetenceudviklingen i virksomhederne. For praktiske formål har Vækstforums faglige rådgivere på fødevareområdet - ’Fødevarerådet’ - været styregruppe for processen.

Målet med rapporten er at præsentere resultater, konklusioner og anbefalinger, der kan inspirere til at gentænke rammerne for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og SMVer inden for fødevareerhvervet.

Download hele rapporten her

KONTAKT

Bjarne Langdahl Riis
Projektleder

+45 3092 1717
blr@agropark.dk