Future Food Innovation | Strategisk innovationssamarbejde

Innovationsmodeller for samarbejde mellem store og små virksomheder

På fødevareområdet udvikler nye spændende vækstiværksættere i stigende grad innovative løsninger inde for såkaldte hybridområder, dvs. i krydsfeltet mellem fødevarer og miljø, sundhed og klima. De nye typer af hybridvækstiværksættere tilfører fødevareerhvervet fornyet innovationskraft. Men det reelle vækstpotentiale er større end det vækstiværksætterne selv kan realisere. Både vækstiværksættere og den etablerede industri på fødevareområdet og de tilstødende erhverv kan få fordel ved at samarbejde og øge deres vækstrater markant ved at indgå i tætte strategiske samarbejder om åben innovation.

Vækstiværksætternes samarbejde med den etablerede industri kan styrke deres vækstforløb væsentligt. Det skyldes, at vækstiværksætterne i tæt samarbejde med store virksomheder kan modtage sparring og udvikling fra erfarne virksomhedsledere, teste og realisere nye ideer, teknologier og innovationer og øge deres globaliseringsparathed og internationalisere på helt nye markeder og lande ved at ”stå på skulderne” af de store virksomheder.

Samtidig er det en udfordring at tætte strategiske samarbejder mellem vækstiværksættere og den etablerede industri ikke er udbredt i Danmark. Det skyldes bl.a. at viden og erfaringer på området er begrænsede. En væsentlig del af sådanne virksomhedssamarbejde er tillid mellem virksomhederne. Virksomhederne skal have en tro på at fordelene ved at samarbejde er større end ulemperne og farerne ved det. For at øge udbredelsen af strategiske samarbejder er der behov for konkret viden om hvordan virksomhederne kan samarbejde og håndtere de muligheder og udfordringer, der opstår undervejs af bl.a. teknisk, juridisk og økonomisk karakter.

 

Future Foood Innovation, RegX, Agro Food Park og Idea samarbejder om at analysere disse samarbejder samt udarbejde modeller for fremtidige innovationssamarbejder mellem store og små virksomheder.

 

*

Læs analysen

"På vej mod en international fødevareklynge i Danmark"

...en analyse af fødevareområdet i Region Midtjylland.

Læs hele analysen her