Future Food Innovation | Horizon 2020

HORIZON 2020

Horizon 2020 er EUs nye program for forskning og innovation, der løber fra 2014 til 2020 med et budget på kr. 525 mia. Programmets formål er at skabe grobund for vækst og jobskabelse i Europa.

Forstå programmet på fem minutter

EuroCenter har produceret tre nye film for at sikre, at flere kommer godt fra start i Horizon 2020, og at flere hurtigere finder ud af, om de skal søge midler til forskning eller innovation fra Horizon 2020 eller ej. Der er produceret en introduktionsfilm om Horizon 2020 og to vejledningsfilm om Europa-Kommissionens webportal Participant Portal. Læs mere her

Se: Introduktionsfilm om Horizon 2020

Se: Vejledningsfilmen: Sådan finder du opslag på Participant Portal

Se: Vejledningsfilmen: Sådan registrerer du dig på Participant Portal

Future Food Innovation og Horizon 2020

Future Food Innovation er særligt fokuseret på de muligheder, der relaterer til fødevareområdet under Horizon 2020’s program for bioøkonomiudfordringen.

I oktober 2015 blev de næste to års opslag (calls) og konkrete emner (topics), der beskriver, hvad man kan søge om støtte til, offentliggjort. Bioøkonomiudfordringen indeholder i 2016/2017 under opslaget ”Sustainable Food Security – Resilient and resource-efficient value chains” følgende emneoverskrifter, hvorunder der findes flere emner:

  • More resilient and resource efficient value chains
  • Environment-smart and climate-smart primary production
  • A competitive food industry
  • Healthy and safe foods and diets for all
  • Support to the Implementation of the EU-Africa Partnership on Food and Nutrition Security and Sustainable Agriculture
  • Implementation of the EU-China FAB Flagship initiative

Læs mere her

Derudover er der fokus på de virksomhedsrettede programmer Fast Track To Innovation og Eurostars (læs mere herunder).

SMV-Instrumentet

Små og mellemstore virksomheder (SMV) og især innovative SMV’er med ambitioner om vækst og internationalisering kan søge SMV-instrumentet. Det er muligt for enkelte SMV såvel som virksomhedskonsortier at søge. Læs mere her

I 2016/2017 er SMV-instrument-emnet “Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors” af særlig relevans for fødevarevirksomheder. Læs mere her

Fast Track To Innovation og Eurostars

Fast Track to Innovation har fokus på konverteringen af gode idéer til kommercielle produkter, services og processer og vil forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion.

Eurostars-programmet er særligt beregnet på forskningsintensive SMVer, som har en god projektidé med et godt markedspotentiale.

EUopSTART-puljen

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer. Den 19. oktober 2015 var deadline for ansøgninger under årets sidste ansøgningsrunde.

Hold øje med nyt om programmet her

Partnersøgning

I regi af Enterprise Europe Network kan vi bistå med partnersøgning til projektansøgninger under Horizon 2020. Læs HER et eksempel på, hvordan vi tidligere har været til stor hjælp.

PARTNERSKABSMULIGHEDER –
HORIZON 2020’S BIOØKONOMI- UDFORDRING 2016-2017

Enterprise Europe Network’s agrofood-sektorgruppe, hvor Agro Business Park er dansk medlem, har endnu engang udgivet et katalog med hovedvægten på profiler på europæiske aktører, der ønsker at deltage i projektkonsortier under Horizon 2020’s bioøkonomiudfordring, der bl.a. dækker fødevarer, landbrug og bioøkonomi.

Også profiler for aktører med fokus på andre agrofood-relaterede dele af Horizon 2020 er inkluderet. Kataloget er ikke en bruttoliste over samarbejdsønsker på området, men derimod et produkt af de kontakter, som agrofood-sektorgruppen har i medlemmernes respektive lande.

Print ikke kataloget! Det er stort. Søg derimod i det online her, f.eks. efter for dig relevante topics (emner) og de tilhørende partnermuligheder. Med brug af Google Chrome-browseren kan du også søge online i en databaseversion af kataloget. Søg i databaseversionen her. Databasen vil løbende blive opdateret med nye profiler, og du kan således stadig nå at få din(e) profil(er) med i kataloget. Hvis du ønsker kontakt til aktører i kataloget for at diskutere samarbejdsmuligheder, så kontakt

Anders Skeem
as@agropark.dk
+45 4030 9637

KONTAKT

Kathrine Vejgaard Stage
Site Manager
Tlf. +45 8999 2525
E-mail: kvs@agropark.dk

Anders Skeem
International projektkonsulent
Tlf. +45 4030 9637
E-mail: as@agropark.dk