Future Food Innovation | Horizon 2020

HORIZON 2020

Horizon 2020 er EUs nye program for forskning og innovation, der løber fra 2014 til 2020 med et budget på kr. 525 mia. Programmets formål er at skabe grobund for vækst og jobskabelse i Europa.

Forstå programmet på fem minutter

EuroCenter har produceret tre nye film for at sikre, at flere kommer godt fra start i Horizon 2020, og at flere hurtigere finder ud af, om de skal søge midler til forskning eller innovation fra Horizon 2020 eller ej. Der er produceret en introduktionsfilm om Horizon 2020 og to vejledningsfilm om Europa-Kommissionens webportal Participant Portal. Læs mere her

Se: Introduktionsfilm om Horizon 2020

Se: Vejledningsfilmen: Sådan finder du opslag på Participant Portal

Se: Vejledningsfilmen: Sådan registrerer du dig på Participant Portal

FUTURE FOOD INNOVATION OG HORIZON 2020

Future Food Innovation er særligt fokuseret på de muligheder, der relaterer til fødevareområdet under Horizon 2020’s program for bioøkonomiudfordringen.

I oktober 2017 blev opslag (calls) for 2018-2020 og konkrete emner (topics), der beskriver, hvad man kan søge om støtte til, offentliggjort. Bioøkonomiudfordringen indeholder i den kommende periode under opslaget ”Sustainable Food Security” følgende 4 emneoverskrifter, hvorunder der findes flere emner:

  • From functional ecosystems to healthy food
  • Environment and climate-smart food production and consumption
  • Building capacities
  • Targeted international cooperation

Ud over ”Sustainable Food Security” indeholder bioøkonomiudfordringen også områderne ”Blue Growth” og ”Rural Renaissance”.

Læs om de konkrete muligheder her

Læs også om EuroCenters beskrivelse af bioøkonomiudfordringen her 

SMV-INSTRUMENTET

Innovative små og mellemstore virksomheder (SMV) med ambitioner om vækst og internationalisering kan søge SMV-instrumentet. Det er muligt for enkelte SMV såvel som virksomhedskonsortier at søge.

Læs EuroCenters beskrivelse her

EUOPSTART-PULJEN

EUopSTART yder tilskud til danske virksomheders og videninstitutioners forberedende arbejde med at deltage i udvalgte europæiske forsknings- og innovationsprogrammer.

Læs EuroCenters beskrivelse her

PARTNERSØGNING

I regi af Enterprise Europe Network kan vi bistå med partnersøgning til projektansøgninger under Horizon 2020.

Læs her et eksempel på, hvordan vi tidligere har været til stor hjælp

PARTNERSKABSMULIGHEDER – HORIZON 2020’S BIOØKONOMIUDFORDRING 2018-2020

Agro Business Park er dansk medlem af Enterprise Europe Networks agrofood-sektorgruppe - og bruger især medlemmer dér i forhold til at matche danske aktørers behov for at finde projektpartnere, hvad enten man ønsker at finde udenlandske partnere til egen projektkonsortium eller ønsker at tilbyde sig overfor projektkonsortier.

For mere information, kontakt:

Anders Skeem
as@agropark.dk
+45 4030 9637

KONTAKT

Anders Skeem
International projektkonsulent

Tlf. +45 4030 9637
E-mail: as@agropark.dk