Future Food Innovation | Ansøgningsfrister 2018

Går din virksomhed med tanker om at lave et innovativt projekt i samspil med Future Food Innovation?

Se deadlines for ansøgninger nedenfor – uanset om din virksomhed vil søge POP, Differentieringspuljen eller GROWTH, så er ansøgningsfristerne ens. Ansøgningsfristen er kl. 12.00 den pågældende dag - ansøgningen sendes til projektleder Bjarne Langdahl Riis blr@agropark.dk.

Hovedansøger vil få svar på ansøgningen enten på dagen, hvor styregruppen behandler ansøgningen eller den næstkommende hverdag.

OBS: Det obligatoriske kick-off møde er et introduktionsmøde, som Future Food innovation afholder. Det er obligatorisk, at alle partnere i projektet deltager på dette møde, før et projektforløb kan igangsættes.


Januar 2018

Deadline for ansøgning: 8. januar

Styregruppen behandler ansøgningen: 24. januar

Obligatorisk kick‐off møde: 31. januar

 

Februar 2018

Deadline for ansøgning: 5. februar

Styregruppen behandler ansøgningen: 28. februar

Obligatorisk kick‐off møde: 6. marts

 

Marts 2018

Deadline for ansøgning: 5. marts

Styregruppen behandler ansøgningen: 22. marts

Obligatorisk kick‐off møde: OBS nye datoer: København den 4. april og Aarhus den 5. april

 

April 2018

Deadline for ansøgning: 9. april

Styregruppen behandler ansøgningen: 25. april

Obligatorisk kick‐off møde: 3. maj

 

Maj 2018

Der kan ikke søges midler i maj!

 

Juni 2018

Deadline for ansøgning: 4. juni

Styregruppen behandler ansøgningen: 20. juni

Obligatorisk kick‐off møde: 27. juni

 

Ingen ansøgninger i juli 2018.

 

August 2018

Deadline for ansøgning: 6. august

Styregruppen behandler ansøgningen: 29. august

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 4. september i Aarhus

 

September 2018

Deadline for ansøgning: 3. september

Styregruppen behandler ansøgningen: 26. september

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 2. oktober i Aarhus

 

Oktober 2018

Deadline for ansøgning: 8.oktober 2018

Styregruppen behandler ansøgningen: 31.oktober

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 6.november i Aarhus

 

November 2018

Deadline for ansøgning: 5.november 2018

Styregruppen behandler ansøgningen: 28.november

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 4.december i Aarhus

Se eksempler på virksomheder, der har fået støtte via den tidligere Differentieringspuljeordning.

Se cases her