Future Food Innovation | Ansøgningsfrister

Går din virksomhed med tanker om at lave et innovativt projekt i samspil med Future Food Innovation?

Se deadlines for ansøgninger nedenfor – uanset om din virksomhed vil søge POP, Differentieringspuljen eller GROWTH, så er ansøgningsfristerne ens. Ansøgningsfristen er kl. 12.00 den pågældende dag - ansøgningen sendes til projektleder Bjarne Langdahl Riis blr@agropark.dk.

Hovedansøger vil få svar på ansøgningen enten på dagen, hvor styregruppen behandler ansøgningen eller den næstkommende hverdag.

OBS: Det obligatoriske kick-off møde er et introduktionsmøde, som Future Food innovation afholder. Det er obligatorisk, at alle partnere i projektet deltager på dette møde, før et projektforløb kan igangsættes.


November 2018

Deadline for ansøgning: 5.november 2018

Styregruppen behandler ansøgningen: 28.november

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 4.december i Aarhus

 

December 2018

Ingen ansøgninger i december 2018.

 

Januar 2019

Deadline for ansøgning: 7.januar 2019

Styregruppen behandler ansøgningen: 30.januar

Obligatorisk kick‐off møde for alle i projektet: 6.februar i Aarhus

 

Se eksempler på virksomheder, der har fået støtte via den tidligere Differentieringspuljeordning.

Se cases her