Future Food Innovation | Postdoc opslag

Få tilført ny viden - mulighed for støtte til ansættelse af en ErhvervsPostdoc

Innovationsmiljøet Future Food Innovation indkalder ansøgninger til kommercielt orienterede ErhvervsPostdoc-projekter med opstart senest 1. februar 2016 – og med ansøgningsfrist 20. december 2015.

Future Food Innovations opgave er at styrke fødevarevirksomheders innovationskompetencer og evne til at arbejde innovativt, hvilket er baggrunden for, at Future Food Innovation er klar til at støtte en-to nye ErhvervsPostdoc-projekter. Et ErhvervsPostdoc-projekt er et erhvervsrettet forskningsprojekt, der udføres af en forsker, som har fået sin ph.d.‐grad inden for de seneste tre år. 

Ved at indgå i et ErhvervsPostdoc-projekt får virksomheder mulighed for at inddrage nye kompetencer samt værdifuld viden på et højt niveau i deres udviklingsarbejde og samtidig knytte værdifulde kontakter inden for universitetsverdenen. 

Projekternes varighed kan for det aktuelle opslag være på ½-1 år og er målrettet små og mellemstore virksomheder. Specifikt for dette opslag gælder også, at ErhvervsPostdoc’ens ansættelse vil være i virksomheden og ikke som tidligere på det universitet, som Postdoc’en er tilknyttet. Future Food Innovation støtter i øjeblikket fire erhvervsPostdoc-projekter, hvoraf to er med små virksomheder. 

Støtten til projektet udbetales til både virksomheden og til universitetet, hvor ErhvervsPostdoc’en er tilknyttet. Virksomheden modtager 22.000 kr. om måneden i tilskud til Postdoc’ens løn, dog højst 50% af bruttolønnen, samt op til 2.500 kr pr. mdr., som projektet varer, til Postdoc’ens rejseudgifter. Den resterende del af lønnen betaler virksomheden selv. Forskningsinstitutionen modtager et tilskud på op til 150.000 kr. pr. år på baggrund af et budget for institutionens egne projektudgifter.

Kriterierne for ErhvervsPostdoc-projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelse af konkrete udviklingsopgaver med et stort erhvervsmæssigt potentiale. ErhvervsPostdoc-projekterne skal tage udgangspunkt i en god idé, som har et kommercielt perspektiv, og som bidrager til og fremmer innovation og vækst i fødevarevirksomheder. Projekterne skal munde ud i konkrete resultater, som er med til at skabe betydelig værdi for virksomhederne.

Virksomheden og forskningsinstitutionen stiller hver en mentor til rådighed som sparringspartner for ErhvervsPostdoc’en. 

Virksomheder med en innovationsopgave, hvor viden på højt niveau kan være afgørende for realiseringen, opfordres til at tage kontakt til Future Food Innovation for at høre nærmere om mulighederne i et ErhvervsPostdoc-projekt støttet af Future Food Innovation.

Fakta om Future Food Innovation 

Future Food Innovation er et konsortium bestående Institut for Fødevarer og Mapp Centret ved Aarhus Universitet, VIFU, AgroTech, Teknologisk Institut, Danish Food Cluster og Agro Business Park, hvor konsortiet er forankret.

Yderligere information

Kontakt projektleder Anders Mikkelsen

Future Food Innovation/Agro Business Park

am@agropark.dk

Mobil: +45 2028 0701

 

For yderligere information kontakt:

Gyda Bay
Innovationschef

Mail: gb@agropark.dk
Telefon: +45 2441 7262 

 


Anders Mikkelsen

Projektleder

Mail: am@agropark.dk
Telefon: +45 2028 0701