Future Food Innovation | Hvorfor sundhedsvisionen?

HVORFOR SUNDHEDSVISIONEN?

Det er ikke nyt, at kost og fysisk aktivitet spiller en stor rolle i forbindelse med livsstilssygdomme. Vi ved, at nogle fødevarer kan angives til at være sundere end andre og at nogle bestemte typer kost kan være sundhedsfremmende eller ligefrem sygdomsforebyggende. Begrebet funktionelle fødevarer er omdiskuteret, og er for nogle forbrugere nærmest et ”skældsord”. Men dét at en fødevare kan have en funktion for sundhedsfremme samt sygdomsforebyggelse kan udnyttes. Det er bl.a. bevist, at plantesteroler kan nedsætte kolesteroltallet og dermed nedsætte risikoen for hjertesygdomme, og de essentielle fedtsyrer omega 3 og omega 6 har også en gunstig effekt på kolesteroltallet. Der er set en omvendt sammenhæng mellem indtaget af fuldkorn og type II diabetes, hvilket tilskrives effekten af kostfibre og magnesium. Det er vist, at der er en omvendt sammenhæng mellem indtaget af fuldkornsprodukter og vægtstigning eller risiko for fedme, hvilket tilskrives en sammenhæng mellem kostfiberindtaget og mæthed. Endvidere er det velkendt, at vitaminer og mineraler har betydning for sundheden og forebyggelse af sygdomme. Eksempelvis kan vitamin D nævnes i forhold til Engelsk syge (rachitis), vitamin C i forhold til skørbug og calcium og vitamin D i forhold til osteoporose.

Således kan fødevarer med ovennævnte indholdsstoffer benævnes funktionelle fødevarer hvad enten de har de sundhedsfremmende/sygdomsforebyggende indholdsstoffer fra ”fødsel af”, dvs. fra naturens side som citrusfrugter mht. vitamin C, fisk mht. vitamin D etc., eller om det er fødevarer der har fået tilsat et bestemt indholdsstof i fødevareindustrien som f.eks. Becel plantefedtstoffer tilsat plantesteroler.

Råvaredifferentiering

Med vores nuværende viden er der mulighed for at differentierer råvaren fra naturens side, eksempelvis at ændre korns næringsstoffer ved ændring af jordbundens næringsstoffer. Eller at ændre mælks indhold af fedtsyrer til en mere gunstig fedtsyreprofil med større indhold af omega 3 og 6 fedtsyrer ved at ændre på koens foder. Man kan således fremavle en råvares egenskaber på det jordbrugsfaglige niveau frem for at ændre en fødevares egenskaber ved industriel fremstilling.

Sundhedsvisionens vinkel

Med sundhedsvisionen vil vi med udgangspunkt i evidens fra forskningen sætte nye spor for fremtidens afgrøder. Dvs. at man ved at sætte den sundhedsvidenskabelige viden i spil kan identificere de emner, der via råvaredifferentiering kan få størst mulig effekt. For eksempel at identificere hvilke stoffer i rug, som har den sygdomsbekæmpende/sygdomsforebyggende effekt, hvilke af de mange forskellige rugsorter, som har de bedste egenskaber og herfra avle nye sorter specielt velegnede til formålet.

Viden om råvarers og produkters sundhedsmæssige værdi

Råvarers sundhedsmæssige værdi kan skabe interesse hos forbrugerne.

Et program under Future Food Innovation giver tilskud til kortlægning af den faglige viden om råvarers og produkters sundhedsmæssige værdi.

Faglig viden fra forskning og fagtidsskrifter
Et program under Future Food Innovation, Sundhedsvisionen, giver støtte til fødevarevirksomheder, som har brug for en forskers grundige indsamling af viden om råvarer eller produkters sundhedsmæssige værdi. Viden indsamles fra videnskabelige og andre faglige artikler og resultatet er en kortlægning af den videnskabelige status om emnet i en skriftlig rapport.

Sundhedsvisionen tilbyder fødevarevirksomheder at få lavet denne undersøgelse af en forsker fra Aarhus Universitet. Virksomheder som Hedegaard Foods, Agger Foods, Mejeriforeningen og SEGES har allerede fået gavn af Sundhedsvisionen. ”Jeg har fulgt området de sidste 30 år og videnudredningens resultater understøtter i høj grad, det vi vidste i forvejen, men har bidraget med nye kilder og ny dokumentation” siger direktør Poul Agger.

Hvad kræver det og hvad koster det? Læs mere her

Find ansøgningsskemaet her

 

 

SPØRGSMÅL? KONTAKT:

Bjarne Langdahl Riis
Projektleder

blr@agropark.dk
Tlf. +45 30 92 17 17