Future Food Innovation | Partnere

 

PARTERNE BAG SUNDHEDSVISIONEN

Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er førende på forskning inden for fødevarer og sundhed. Universitetet er i samarbejdet repræsenteret via HEALTH (Center for medicinsk uddannelse (MEDU), Institut for Biomedicin, Institut for Klinisk Medicin, Institut for Folkesundhed, Institut for Retsmedicin, Odontologi samt SKT) samt Science and Tecnology – Institut for Fødevarer. Aarhus Universitet og Region Midtjylland har i starten af 2012 indgået en samarbejdsaftale, som bevirker, at alle hospitaler i regionen fremover har afdelinger med forskningsaktivitet på højt internationalt og specialiseret niveau.

 

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital er et af landets mest specialiserede hospitaler med avanceret udstyr og højt kvalificerede medarbejdere. Aarhus Universitetshospital er en sammenlægning af Skejby og Århus Sygehus (det tidligere Århus Kommunehospital), Århus Amtssygehus, Marselisborg Hospital og Samsø Sygehus. Sygehuset omfatter en lang række forskningsenheder. På sygehuset er der mere end 9.000 fuldtidsansatte og ca. 1.150 sengepladser

Videncentret for Landbrug

Videncentret er krumtappen i dansk landbrugsudvikling. På videncentret bearbejdes ny viden, som formidles til de rådgivere, som varetager den direkte rådgivning til landmændene. Arbejdet forudsætter, at der i landbruget kan træffes beslutninger om drift, miljø, økonomi og dyrevelfærd på et fagligt og videnskabeligt grundlag. Sammen med de 31 rådgivningsvirksomheder i DLBR, Dansk Landbrugsrådgivning er Videncentret for Landbrug blandt de bedste i verden til at få den nyeste viden sat i arbejde ude hos landmanden. Den faglige viden når også ud over landets grænser med vejledning af lokale landmænd i Rumænien, Ukraine, Afrika, Asien og Mellemøsten eller danske landmænd, der gerne vil etablere sig i udlandet.

AgroTech A/S

AgroTech er et Godkendt Teknologisk Serviceinstitut (GTS), godkendt af Videnskabsministeren. AgroTech løser uvildige rådgivningsopgaver, gennemfører anvendelsesorienteret forskning samt teknologisk service inden for hele værdikæden fra jord til bord. AgroTech udfører forsøg, test, udviklings- og demonstrationsprojekter samt verifikation. Viden er vores vigtigste ressource. Højtuddannede spidskompetencer inden for primærproduktion, jordbrug og gartneri er en medvirkende årsag til, at AgroTech i samarbejde med landbrug, virksomheder og forskningsinstitutioner er i stand til at udvikle helt nye fremsynede forretningsområder.

Future Food Innovation

Future Food Innovations aktiviteter skal styrke innovationskraften og sikre et internationalt konkurrencedygtigt fødevareerhverv. Det skal ske ved at bringe virksomheder, viden og brugere sammen primært i Region Midtjylland. Således at de udvikler og kommercialiserer nye innovative produkter.